Lesnícka odborná exkurzia pracovníkov z odštepného závodu Kriváň