Zahraničná pracovná cesta vedenia firmy Lesy SR - august 2007